Strandskata

2019-05-28

Ägaren till boet
Ruvning
Skiftbyte
Ta det lugnt kommer snart tillbaka
Händer något
Bensträckare
Det är inte lätt att gömma sig här, många faror, Trutar, katter och nu bilar.

En dag jag vet inte när, så var hela familjen borta.